Bột phomai ngô ChickenBay chuyên dùng cho kênh ngô đặc biệt ở đây là các loại bắp rang bơ. Với nguyên liệu và công thức đặc biệt chỉ cho các loại bắp rang bơ bột phomai ngô ChickenBay đã được nhiều khách hàng phản ánh tích cực về sản phẩm